Zoeken
Privacyverklaring van Van Eyck shutters

Privacyverklaring 
Van Eyck shutters

Privacyverklaring Van Eyck shutters

Van Eyck shutters, gevestigd aan Oude Graaf 6 6002 NL WEERT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Van Eyck shutters
Nederland: Oude Graaf 6 | 6002 NL WEERT
0800 74 888 37 | 0495 71 28 44

België: Postbus 52 |3900 Overpelt
011 92 29 23

www.vaneyckshutters.com | info@vaneyckshutters.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Eyck shutters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vaneyckshutters.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Eyck shutters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Van Eyck shutters analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • Van Eyck shutters volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Eyck shutters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens bedraagt tenminste de tijdsduur die nodig is om aan uw aanvraag te voldoen, bijvoorbeeld om met u in contact te komen en eventueel daarna voor de uitvoering van onze diensten. Wij registreren en verwerken uw persoons- en contactgegevens om u te kunnen informeren over onze producten, het beantwoorden van uw vraag en/of het maken van een afspraak aan huis en/of de uitvoering van één van onze diensten.

Uw e-mailadres gebruiken wij daarnaast voor de bevestiging van een gemaakte adviesafspraak aan huis en voor het versturen van onze nieuwsbrief indien u daar toestemming voor heeft gegeven. De bewaartermijn bedraagt tenminste de tijdsduur die nodig is om aan uw initiële (aan)vraag te voldoen.

Indien u een aankoop doet bij Van Eyck shutters bewaren wij uw persoons- en contactgegevens zolang als nodig is voor de gehele uitvoering en afwikkeling van deze aankoop. De bewaartermijn bedraagt in dit geval tenminste de geldende garantietermijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Eyck shutters verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Eyck shutters blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Eyck shutters gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hiermee is uw apparaat te herkennen tijdens een bezoek en vervolgbezoek.  

Analytische cookies

Cookienaam: _ga / _gat / _gid / _gat_UA-16211014-1
Doel: met deze cookies van Google Analytics meten we hoe de website wordt gebruikt en waar vandaan bezoekers op de website zijn gekomen. Deze informatie wordt gebruikt om de website te optimaliseren.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie voor andere doeleinden te gebruiken, zoals andere Google diensten. De informatie is wel toegankelijk voor Google en zal door hen aan derden worden verstrekt, indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op.
Opslagperiode: _ga: 26 maanden / _gat en _gid: 1 dag / _gat_UA-16211014-1: 10 minuten

Tracking cookies

Cookienaam:  MUID / MUIDB / _uetsid
Doel: We maken gebruik van het advertentienetwerk van Bing. We plaatsen cookies om de effectiviteit van de campagnes in Bing te kunnen meten en om een bezoekersprofiel op te bouwen bestaande uit de pagina’s die je bekijkt. Zo kunnen we relevante advertenties tonen in Bing.
Opslagperiode: 1 jaar / 2 jaar / 30 minuten

 

Cookienaam: fr
Doel: gerichte advertenties weergeven op Facebook aan mensen die eerder vaneyckshutters.com hebben bezocht. De advertenties kunnen worden afgestemd op het websitegedrag. En het meten van bezoekers via advertenties die wij inzetten op Facebook.
Opslagperiode: 1 maand

 

Cookienaam: _hjIncludedInSample

Doel: Deze sessiecookie wordt geplaatst namens Hotjar en is ingesteld om Hotjar te laten weten of de bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt voor het genereren van trechters (funnels).
Opslagperiode: 1 jaar

 

Cookienaam:  _vwo_uuid_v2
Doel: Deze cookie wordt geplaatst namens Visual Web Optimiser (van Wingify). Deze tool helpt ons om de performance van verschillende opgemaakte pagina’s te meten. Deze cookie zorgt ervoor dat een gebruiker altijd dezelfde versie van een pagina ziet en wordt gebruikt om het gedrag vast te leggen zodat de performance van verschillende versies van de pagina kan worden geanalyseerd.

Opslagperiode: 1 jaar

 

Cookienaam: VISITOR_INFO1_LIVE
Doel: Een ingesloten Youtube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen.
Opslagperiode: 8 maanden

 

Cookienaam: IDE
Doel: Deze cookie is van Google DoubleClick en wordt gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze website.

Opslagperiode: 1 jaar

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik voor een verderetoelichting op deze link. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Eyck shutters en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vaneyckshutters.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Eyck shutters wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Eyck shutters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vaneyckshutters.com

 

Wijzigingen in het Privacybeleid

Van Eyck shutters behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. We adviseren de gebruiker dan ook regelmatig op deze website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 22-05-2018.