Actievoorwaarden Van Eyck shutters Cadeau

Heeft u op een beurs een Van Eyck shutters cadeau cheque bemachtigd? Proficiat! Lees hier de voorwaarden en ontvang een mooie korting op uw bestelling!

Voor de verzilvering van de cadeau cheque zijn de volgende voorwaarden van toepassing >> 

Actievoorwaarden Van Eyck shutters Cadeau
 • De cadeau cheque dient uiterlijk op de datum zoals op de cheque vermeld verzilverd te worden. NB. De werkzaamheden door Van Eyck shutters mogen wel deze datum plaatsvinden.

 • Voor een correcte (administratieve) verwerking van de korting, dient u voorafgaande aan het adviesgesprek met uw Van Eyck shutters adviseur bekend te maken dat u in het bezit bent van een Van Eyck shutters cadeau cheque.

 • Onder verzilvering wordt verstaan; een door ons opgemaakte en door u ondertekende opdrachtbevestiging (in België of Nederland) moet in het bezit van Van Eyck shutters zijn.

 • De cadeau cheque kan slechts eenmaal per adres verzilverd worden.

 • Deze korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen of acties.

 • Per opdracht kan slechts één cadeau cheque verzilverd worden.

 • De cadeau cheque is verzilverbaar bij een opdracht vanaf een orderbedrag van € 1.500,- exclusief BTW.

 • Het cadeau bedraagt € 150,-. Eventueel andere vermelde kortingsbedragen op een contactformulier worden niet in behandeling genomen.

 • Het cadeau is niet verzilverbaar op reeds geplande afspraken en/of werkzaamheden en bestaande opdrachtbevestigingen.

 • Het cadeau is niet geldig op (een) reeds uitgevoerde, dan wel overige (herstel)werkzaamheden door Van Eyck shutters.

 • In geval van twijfel, behoudt Van Eyck shutters zich het recht voor het cadeau ongeldig te verklaren en deze niet toe te kennen.

 • Het besluit van Van Eyck shutters om het cadeau wel of niet toe te kennen, is bindend.

 • Van Eyck shutters behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden(en) de actie vroegtijdig te beëindigen of de actievoorwaarden op elk moment te wijzigen.

 • De cadeau cheque is niet inwisselbaar voor contanten.